Revision [266]

This is an old revision of CKSIMPA made by CyberKiller on 2008-01-28 11:49:22.
 

Cyber Killer's Simple Image Manipulation Program variant A (CKSIMPA)


CKSIMPA jest prostym programem do edycji grafiki rastrowej. Był to mój projekt zaliczeniowy z przetwarzania i rozpoznawania obrazów, ale sam program jest nieskończony i nie planuję go kiedykolwiek dokańczać. W założeniu miał umożliwiać wczytanie obrazka oraz definicję maski, która później można byłoby jak pędzlem poruszać po obrazie i rozmywać lub wyostrzać obraz.

Projekt jest w obecnej chwili porzucony. Jeśli ktoś ma zamiar go kontynuować to proszę o kontakt.

Program jest do ściągnięcia razem z kodem źródłowym.


CategoryProjekty

There are no comments on this page. [Add comment]

Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki