Formatting code for CKSIMPA


show source only

======Cyber Killer's Simple Image Manipulation Program variant A (CKSIMPA)======

CKSIMPA jest prostym programem do edycji grafiki rastrowej. Był to mój projekt zaliczeniowy z przetwarzania i rozpoznawania obrazów, ale sam program jest nieskończony i nie planuję go kiedykolwiek dokańczać. W założeniu miał umożliwiać wczytanie obrazka oraz definicję maski, która później można byłoby jak pędzlem poruszać po obrazie i rozmywać lub wyostrzać obraz.

Całość jest napisana w ISO ""C++"" z wykorzystaniem biblioteki Qt 4.

Projekt jest w obecnej chwili porzucony. Jeśli ktoś ma zamiar go kontynuować to proszę o [[CyberKiller kontakt]].

====Download====

~-[[http://dl.dropbox.com/u/33597898/digital%20dharkness%20download/cksimpa/cksimpa.zip cksimpa.zip]] - kod źródłowy (352.6 kB)
~-[[http://dl.dropbox.com/u/33597898/digital%20dharkness%20download/cksimpa/cksimpa.zip.md5 cksimpa.zip.md5]] - suma md5 pliku (48 B)
~-[[http://dl.dropbox.com/u/33597898/digital%20dharkness%20download/cksimpa/cksimpa.zip.asc cksimpa.zip.asc]] - podpis cyfrowy pliku (197 B)

----
CategoryProjekty
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki