[604] 2010-10-13 09:32:02 by CyberKiller [czyszczenie]
[589] 2010-08-18 06:13:23 by CyberKiller [changelog dla wersji 1.4]
[588] 2010-08-16 10:25:12 by CyberKiller [todo wyciete, przeniesione na sf]
[587] 2010-08-16 09:21:25 by CyberKiller [info o sf.net]
[586] 2010-08-13 09:52:53 by CyberKiller [update listy todo]
[585] 2010-08-09 13:49:00 by CyberKiller [plany na next ver]
[584] 2010-08-06 08:58:13 by CyberKiller [plany na przyszle wersje]
[583] 2010-08-06 08:54:02 by CyberKiller [poprawki opisu]
[582] 2010-08-06 08:47:30 by CyberKiller [dodany download dla starych wersji]
[581] 2010-08-06 08:31:12 by CyberKiller [dopisek do changeloga]
[580] 2010-08-06 07:47:07 by CyberKiller [wersja 1.3]
[579] 2010-08-04 05:47:58 by CyberKiller [dodany changelog]
[578] 2010-08-03 08:31:30 by CyberKiller [ver 1.2 - dodany port dla innego telefonu]
[576] 2010-07-27 07:17:08 by CyberKiller [dodane sprawdzanie lokalnego zasilania]
[575] 2010-07-27 05:51:02 by CyberKiller [dopisek]
[573] 2010-07-27 05:48:27 by CyberKiller [pierwsza wersja]
[572] 2010-07-27 05:40:38 by CyberKiller [Cloned from CkJamendoOggDl]

Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki