Dzisiejszy Garfield


Prosto, krótko i na temat:

<?
print("<img src=\"http://images.ucomics.com/comics/ga/" . date("Y") . "/ga" . date("ymd") . ".gif\">");
?>


Z oczywistych względów obrazek wyświetla się dopiero około 6-7 rano, kiedy aktualny komiks zostaje dodany.

Garfield © 2007 Paws


CategoryProjekty

There are no comments on this page. [Add comment]

Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki