Revision [543]

Last edited on 2010-03-15 08:03:27 by CyberKiller [juz nie ma podlinkowanej stronki]
Additions:
Z oczywistych względów obrazek wyświetla się dopiero około 6-7 rano, kiedy aktualny komiks zostaje dodany.
Deletions:
W praktyce wygląda to tak: [[http://dhost.info/cyberkiller/AutoIndex/index.php?dir=_stuff/&file=garf.php Dzisiejszy Garfield na pustej stronce]] - feel free to bookmark ;-) (Z oczywistych względów obrazek wyświetla się dopiero około 6 rano, kiedy aktualny komiks zostaje dodany.)


Revision [62]

Edited on 2007-07-01 04:24:14 by CyberKiller [kosmetyka]
Additions:
====Dzisiejszy Garfield====
//Garfield © 2007 Paws//


Revision [37]

The oldest known version of this page was created on 2007-06-30 19:22:25 by CyberKiller [pierwsza wersja]
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki