Formatting code for DzisiejszyGarfield


show source only

====Dzisiejszy Garfield====

Prosto, krótko i na temat:

%%(php)
<?
print("<img src=\"http://images.ucomics.com/comics/ga/" . date("Y") . "/ga" . date("ymd") . ".gif\">");
?>
%%

Z oczywistych względów obrazek wyświetla się dopiero około 6-7 rano, kiedy aktualny komiks zostaje dodany.

//Garfield © 2007 Paws//

----
CategoryProjekty
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki