Revision [61]

Last edited on 2007-07-01 04:20:21 by CyberKiller [kosmetyka]
Additions:
====Obejście na wyłączone Register Globals====
Deletions:
====Obejście na Register Globals=off====


Revision [60]

Edited on 2007-07-01 04:19:44 by CyberKiller [kosmetyka]
Additions:
====Obejście na Register Globals=off====
Deletions:
====Opis====


Revision [34]

Edited on 2007-06-30 17:02:36 by CyberKiller [dołączanie]
Additions:
Aby dołączyć: (jeśli pliki są w tym samym katalogu)
%%(php)
include('./regglob_obejscie_get.php');
%%(php)
include('./regglob_obejscie_post.php');


Revision [33]

The oldest known version of this page was created on 2007-06-30 16:35:18 by CyberKiller [pierwsza wersja]
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki