Formatting code for RegisterGlobals


show source only

====Obejście na wyłączone Register Globals====
Poniższe skrypty należy włączyć do pliku php, albo po prostu wkleić. ""Przetwarzają"" one zmienne z HTTP GET oraz POST na zmienne o takich samych nazwach dostępne z poziomu skryptu.

===Uwaga===
Tego sposobu nie należy stosować jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Obniża to bepieczeństwo skryptu. Należy używać //$_GET(nazwa)// lub //$_POST(nazwa)// zamiast tego.


%%(php;1;regglob_obejscie_get.php)
<? //pozwala na obejście register_globals=off w php4 przy użyciu GET do pobierania danych z formularza
for(reset($HTTP_GET_VARS);$klucz=key($HTTP_GET_VARS);next($HTTP_GET_VARS))
{
${key($HTTP_GET_VARS)}=pos($HTTP_GET_VARS);
}
?>
%%

%%(php;1;regglob_obejscie_post.php)
<? //pozwala na obejście register_globals=off w php4 przy użyciu POST do pobierania danych z formularza
for(reset($HTTP_POST_VARS);$klucz=key($HTTP_POST_VARS);next($HTTP_POST_VARS))
{
${key($HTTP_POST_VARS)}=pos($HTTP_POST_VARS);
}
?>
%%

Aby dołączyć: (jeśli pliki są w tym samym katalogu)
%%(php)
include('./regglob_obejscie_get.php');
%%

%%(php)
include('./regglob_obejscie_post.php');
%%
----
CategoryProjekty
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki