Revision [41]

This is an old revision of TravianSpeed made by CyberKiller on 2007-06-30 19:35:37.
 

Travian


Travian jest grą podobną do OGame, ale w otoczce średniowiecznej, potrafi wciągnąć na jakiś czas, ale potem staje się nudna.

Travian Speed


Poniższy skrypt jest przydatny w synchronizowaniu ataków na wioski przeciwnika z różnych wiosek. Kod jak widać. Napisałem to na spółkę ze znajomym - Lunatyk. Całość wymaga jeszcze dopracowania, ale samemu nie chce mi się, bo już w to nie gram. Jeśli ktoś to poprawi to chętnie umieszczę poprawiony kod tutaj (i ofc dopiszę czyjego autorstwa są poprawki).

travianspeed.php (line 1)
 1. <?
 2. if(($_POST[x1]) || ($_POST[y1]) || ($_POST[x2]) || ($_POST[y2]) || ($_POST[speed]) || ($_POST[dni]) || ($_POST[godzina]) || ($_POST[minuta]) || ($_POST[sekunda])) //jeśli coś jest w formie
 3. {
 4.         settype($czassek, "double");
 5.         $czassek=(sqrt((($_POST[x1]-$_POST[x2])*($_POST[x1]-$_POST[x2]))+(($_POST[y1]-$_POST[y2])*($_POST[y1]-$_POST[y2])))*3600)/$_POST[speed];
 6.         $czasmin=$czassek/60;
 7.         $czasgodz=$czasmin/60;
 8.         $czasdni=$czasgodz/24;
 9.         $czasgodz=$czasgodz%24;
 10.         $czasmin=$czasmin%60;
 11.         $czassek=$czassek%60;
 12.         $newdni=$_POST[dni]-$czasdni;
 13.         $newgodzina=$_POST[godzina]-$czasgodz;
 14.         $newminuta=$_POST[minuta]-$czasmin;
 15.         $newsekunda=$_POST[sekunda]-$czassek;
 16.         $newdni=0;
 17.         if($newsekunda<0)
 18.         {
 19.                 $newsekunda+=60;
 20.                 $newminuta-=1;
 21.         }
 22.         if($newminuta<0)
 23.         {
 24.                 $newminuta+=60;
 25.                 $newgodzina-=1;
 26.         }
 27.         if($newgodzina<0)
 28.         {
 29.                 $newgodzina+=24;
 30.         }
 31.         if($newgodzina>24)
 32.         {
 33.                 $newdni=$newgodzina%24;
 34.         }
 35.         print("Wyślij jednostki o " . $newgodzina . ":" . $newminuta . ":" . $newsekunda . " za " . $newdni . " dni +/- 3 sekundy<br><br>");
 36.         print('<a href="./travianspeed.php">Powrót do formularza</a>');
 37. }
 38. else //nie ma podanych danych, wyświetl form
 39. {
 40.         print('<form action="./travianspeed.php" method="POST">');
 41.         print('X1: <input type="text" name="x1"><br>');
 42.         print('Y1: <input type="text" name="y1"><br>');
 43.         print('X2: <input type="text" name="x2"><br>');
 44.         print('Y2: <input type="text" name="y2"><br>');
 45.         print('Prędkość najwolniejszej jednostki: <input type="text" name="speed"><br>');
 46.         print('Godzina na którą ma być: D<input type="text" name="dni">:G<input type="text" name="godzina">:M<input type="text" name="minuta">:S<input type="text" name="sekunda"><br>');
 47.         print('<input type="submit" value="Wyślij">');
 48.         print('</form>');
 49. } //całość jeszcze trzeba trochę dopracować, bo źle wyświetla dni
 50. ?>


Uruchom


Dla leniwych działającą wersję można znaleźć tu.


CategoryProjekty

There are no comments on this page. [Add comment]

Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki