Formatting code for TravianSpeed


show source only

====Travian Speed====

===Travian===

[[http://www.travian3.pl/ Travian]] jest grą podobną do OGame, ale w otoczce średniowiecznej, potrafi wciągnąć na jakiś czas, ale potem staje się nudna.

===Skrypt===

Poniższy skrypt jest przydatny w synchronizowaniu ataków na wioski przeciwnika z różnych wiosek. Kod jak widać. Napisałem to na spółkę ze znajomym - Lunatyk. Całość wymaga jeszcze dopracowania, ale samemu nie chce mi się, bo już w to nie gram. Jeśli ktoś to poprawi to chętnie umieszczę poprawiony kod tutaj (i ofc dopiszę czyjego autorstwa są poprawki).

%%(php;1;travianspeed.php)
<?
if(($_POST[x1]) || ($_POST[y1]) || ($_POST[x2]) || ($_POST[y2]) || ($_POST[speed]) || ($_POST[dni]) || ($_POST[godzina]) || ($_POST[minuta]) || ($_POST[sekunda])) //jeśli coś jest w formie
{
settype($czassek, "double");
$czassek=(sqrt((($_POST[x1]-$_POST[x2])*($_POST[x1]-$_POST[x2]))+(($_POST[y1]-$_POST[y2])*($_POST[y1]-$_POST[y2])))*3600)/$_POST[speed];
$czasmin=$czassek/60;
$czasgodz=$czasmin/60;
$czasdni=$czasgodz/24;
$czasgodz=$czasgodz%24;
$czasmin=$czasmin%60;
$czassek=$czassek%60;
$newdni=$_POST[dni]-$czasdni;
$newgodzina=$_POST[godzina]-$czasgodz;
$newminuta=$_POST[minuta]-$czasmin;
$newsekunda=$_POST[sekunda]-$czassek;
$newdni=0;
if($newsekunda<0)
{
$newsekunda+=60;
$newminuta-=1;
}
if($newminuta<0)
{
$newminuta+=60;
$newgodzina-=1;
}
if($newgodzina<0)
{
$newgodzina+=24;
}
if($newgodzina>24)
{
$newdni=$newgodzina%24;
}
print("Wyślij jednostki o " . $newgodzina . ":" . $newminuta . ":" . $newsekunda . " za " . $newdni . " dni +/- 3 sekundy<br><br>");
print('<a href="./travianspeed.php">Powrót do formularza</a>');
}
else //nie ma podanych danych, wyświetl form
{
print('<form action="./travianspeed.php" method="POST">');
print('X1: <input type="text" name="x1"><br>');
print('Y1: <input type="text" name="y1"><br>');
print('X2: <input type="text" name="x2"><br>');
print('Y2: <input type="text" name="y2"><br>');
print('Prędkość najwolniejszej jednostki: <input type="text" name="speed"><br>');
print('Godzina na którą ma być: D<input type="text" name="dni">:G<input type="text" name="godzina">:M<input type="text" name="minuta">:S<input type="text" name="sekunda"><br>');
print('<input type="submit" value="Wyślij">');
print('</form>');
} //całość jeszcze trzeba trochę dopracować, bo źle wyświetla dni
?>
%%

===Uruchom===

Dla leniwych działającą wersję można znaleźć [[http://dhost.info/cyberkiller/AutoIndex/index.php?dir=_stuff/&file=travianspeed.php tu]].

===Credits===

~- Cyber Killer - praktycznie cały kod
~- Lunatyk - pomoc w wymyśleniu algorytmu

----
CategoryProjekty
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki