Revision [667]

Last edited on 2011-06-27 16:55:02 by CyberKiller [fixed download links]
Additions:
~-[[http://dl.dropbox.com/u/33597898/digital%20dharkness%20download/zgadnijliczbe/zgadnijliczbe.zip zgadnijliczbe.zip]] - kod źródłowy i binarna wersja (22.4 kB)
~-[[http://dl.dropbox.com/u/33597898/digital%20dharkness%20download/zgadnijliczbe/zgadnijliczbe.zip.md5 zgadnijliczbe.zip.md5]] - suma md5 pliku (54 B)
~-[[http://dl.dropbox.com/u/33597898/digital%20dharkness%20download/zgadnijliczbe/zgadnijliczbe.zip.asc zgadnijliczbe.zip.asc]] - podpis cyfrowy pliku (197 B)
Deletions:
~-[[http://www.adrive.com/public/ffe9c0baee35c459431e2c7aa67e624ed59b65fb532a44436a36dcc3f32f1669.html zgadnijliczbe.zip]] - kod źródłowy i binarna wersja (22.4 kB)
~-[[http://www.adrive.com/public/57f587245956fccb4703f22cde4bc532829dc903a74137cc607226455ca4e326.html zgadnijliczbe.zip.md5]] - suma md5 pliku (54 B)
~-[[http://www.adrive.com/public/4b42f85ae4daaca390fbca66b1cc50220f649a25b7bba67bd10452c02bf9df67.html zgadnijliczbe.zip.asc]] - podpis cyfrowy pliku (197 B)


Revision [546]

Edited on 2010-03-15 08:26:27 by CyberKiller [nowy download]
Additions:
======Zgadnij ""Liczbę""======
Kodu nie wklejam, bo jest zbyt duży.
====Download====
~-[[http://www.adrive.com/public/ffe9c0baee35c459431e2c7aa67e624ed59b65fb532a44436a36dcc3f32f1669.html zgadnijliczbe.zip]] - kod źródłowy i binarna wersja (22.4 kB)
~-[[http://www.adrive.com/public/57f587245956fccb4703f22cde4bc532829dc903a74137cc607226455ca4e326.html zgadnijliczbe.zip.md5]] - suma md5 pliku (54 B)
~-[[http://www.adrive.com/public/4b42f85ae4daaca390fbca66b1cc50220f649a25b7bba67bd10452c02bf9df67.html zgadnijliczbe.zip.asc]] - podpis cyfrowy pliku (197 B)
Deletions:
====Zgadnij ""Liczbę""====
Kodu nie wklejam, bo jest zbyt duży. Kod źródłowy i binarna wersja są [[http://digital.dharkness.info/AutoIndex/index.php?dir=download/zgadnijliczbe/ do ściagnięcia]].


Revision [274]

Edited on 2008-01-29 00:54:44 by CyberKiller [link]
Additions:
Kodu nie wklejam, bo jest zbyt duży. Kod źródłowy i binarna wersja są [[http://digital.dharkness.info/AutoIndex/index.php?dir=download/zgadnijliczbe/ do ściagnięcia]].
Deletions:
Kodu nie wklejam, bo jest zbyt duży. Kod źródłowy i binarna wersja są [[http://ck.prohosts.org/AutoIndex/index.php?dir=download/zgadnijliczbe/ do ściagnięcia]].


Revision [82]

Edited on 2007-07-09 06:57:09 by CyberKiller [prosi, nie pyta]
Additions:
Program losuje liczbę z zakresu 1-100 i prosi user'a, aby wpisał tą która była wylosowana. W przypadku niepowodzenia określa czy podana liczba była większa czy mniejsza od szukanej. W miarę kolejnych nieudanych prób wyświetla różne śmieszne i odrobinę obraźliwe pod adresem user'a teksty.
Deletions:
Program losuje liczbę z zakresu 1-100 i pyta user'a, aby wpisał tą która była wylosowana. W przypadku niepowodzenia określa czy podana liczba była większa czy mniejsza od szukanej. W miarę kolejnych nieudanych prób wyświetla różne śmieszne i odrobinę obraźliwe pod adresem user'a teksty.


Revision [64]

Edited on 2007-07-01 04:25:14 by CyberKiller [kosmetyka]
Additions:
====Zgadnij ""Liczbę""====
Deletions:
===Zgadnij ""Liczbę""===


Revision [53]

Edited on 2007-07-01 03:30:00 by CyberKiller [kategoria]
Additions:
----
CategoryProjekty


Revision [52]

The oldest known version of this page was created on 2007-07-01 03:29:26 by CyberKiller [pierwsz WERSJA]
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki