Formatting code for ZgadnijLiczbe


show source only

======Zgadnij ""Liczbę""======

Program losuje liczbę z zakresu 1-100 i prosi user'a, aby wpisał tą która była wylosowana. W przypadku niepowodzenia określa czy podana liczba była większa czy mniejsza od szukanej. W miarę kolejnych nieudanych prób wyświetla różne śmieszne i odrobinę obraźliwe pod adresem user'a teksty.

Napisane w ""C++"" pod dos/win32, zawiera kilka oczywistych błędów i jeśli miałbym to napisać od nowa wyglądałoby zupełnie inaczej ;-).

Kodu nie wklejam, bo jest zbyt duży.

====Download====

~-[[http://dl.dropbox.com/u/33597898/digital%20dharkness%20download/zgadnijliczbe/zgadnijliczbe.zip zgadnijliczbe.zip]] - kod źródłowy i binarna wersja (22.4 kB)
~-[[http://dl.dropbox.com/u/33597898/digital%20dharkness%20download/zgadnijliczbe/zgadnijliczbe.zip.md5 zgadnijliczbe.zip.md5]] - suma md5 pliku (54 B)
~-[[http://dl.dropbox.com/u/33597898/digital%20dharkness%20download/zgadnijliczbe/zgadnijliczbe.zip.asc zgadnijliczbe.zip.asc]] - podpis cyfrowy pliku (197 B)

----
CategoryProjekty
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki